Στις 27/02/2018 είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε  στη σχολή μας τον κύριο  Δήμο Δημητριάδη , Διευθυντή Σπουδών του Τζαζ Τμήματος  του Ιονίου Πανεπιστημίου . Η προτεραιότητα στον ήχο ,τις ακουστικές και ρυθμικές ικανότητες . Η ανάγνωση και η γραφή ως υπομνήμη του ήχου. Η δημιούργικη διδασκαλία και η  δημιουργική μελέτη. Πολυφωνική και ρυθμική αντίληψη  Η ανάπτυξη της αρμονικής  αντίληψης.Τι είναι  η μουσική  τζαζ  και πώς διδάσκεται.Όλα τα παραπάνω είναι τα θέματα που συζητήθηκαν στο σεμινάριο αυτό.

Φωτογράφιση:Κατερίνα Κούρου.