Η Καθηγήτρια φωνητικής Alice Dehay, απόφοιτη του Music Academy International-MAI της Γαλλίας, σε ένα διαδραστικό-βιωματικό σεμινάριο φωνητικής. Στις 09 Δεκεμβρίου 2018 στην αίθουσα Σεμιναρίων της Σχολής ,όλοι οι συμμετέχοντες Found their own voice!

Φωτογράφιση:Κατερίνα Κούρου.